Country Report Denmark 2016

Landrapport

  • Denmark
  • Agriculture,
  • Automotive/Transport,

28 Apr 2016

The Danish economy is expected to grow 1.4% in 2016 spurred by improved investment and growing exports. Danish exporters will benefit from rising demand.

2016_CR_WE_Denmark_key_indicators
2016_CR_WE_Denmark_industries_performance_forecast

The insolvency environment

Corporate insolvencies expected to decrease again in 2016

2016_CR_WE_Denmark_business_insolvencies

Danish business insolvencies decreased sharply in 2013 and 2014, but this positive trend has slowed down since 2015. In 2016 a decrease of 4% is expected, bringing insolvency cases to around 3,900.

Economic situation

Exports and investment expected to pick up

2016_CR_WE_Denmark_Real GDP

The Danish economy is expected to grow 1.4% in 2016 spurred by improved investment and growing exports. Externally, the Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. Avoiding a major appreciation of the krone against the euro helps Danish firms remain competitive in their eurozone export destinations.

2016_CR_WE_Denmark_Real_fixed_income

Danish exporters will also benefit from rising demand as a result of a devalued euro. However, private consumption growth will remain subdued in 2016.

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.