SäljSäkert

SäljSäkert är precis så enkelt och effektivt som det låter. Om din faktura inte betalas får du istället pengar från försäkringen. Genom SäljSäkert är dina fordringar skyddade om din kund går i konkurs

SäljSäkert är enkelt att komma igång med. Det tar endast några minuter att teckna upp sig för tjänsten, sedan är din försäljning och dina intäkter skyddade mot uteblivna betalningar. Vi har lagt ner mycket tid och möda på att ta fram en tjänst som är anpassad till småföretagarens vardag:

  • Inga krångliga avtal och paragrafer – En A4 rymmer alla villkor!
  • Inga långa bindningstider och dolda inlåsningar – Du kan när som helst säga upp SäljSäkert med ett kvartals varsel
  • Inga krångliga ansökningsförfaranden – Du är försäkrad genom en kreditupplysning eller genom din handelshistorik
  • Du väljer det försäkringsbelopp som är aktuellt för just ditt företag – Premien börjar så lågt som 720 SEK i månaden!

Med SäljSäkert kan du fokusera på tillväxt, expansion och att göra affär, medan vi skyddar dina affärer i Sverige eller i utlandet!

 

 

hammer and nails on wood board

 

 

Ett fullgott skydd till fast pris

Maximalt ersättninsbelopp per försäkringsår (SEK) Pris per kvartal (SEK)
125.000 2.160
250.000 2.880
500.000 5.880
750.000 8.040
1.000.000 9.840
2.000.000 16.800
4.000.000 30.000

För SäljSäkert Maxi eller OECD tillkommer 10%

För SäljSäkert Maxi och OECD tillkommer 20%

I den här tabellen kan du se priset för SäljSäkert och vilken maximal ersättning du kan erhålla under ett år. Ditt pris sätts alltså utifrån hur stora kundfordringar du avser att skydda. Priserna gäller för Norden. Har du försäljning i övriga OECD-länder eller önskar SäljSäkert Maxi sker detta med tillägget ovan.
SäljSäkert kan användas av företag mellan 0-40 miljoner SEK i omsättning och SäljSäkert Maxi kan användas av företag med 0-100 miljoner SEK i omsättning.

Välj mellan SäljSäkert och SäljSäkert Maxi

 

  SäljSäkert SäljSäkert Maxi
Omsättning 0-40.000.000 SEK 0-100.000.000 SEK
Försäkrade händelser Insolvens och utebliven betalning Insolvens, utebliven betalning och politisk risk
Försäkrade länder Norden eller OECD Norden eller OECD
Försäkrad andel 85% 90%
Maximal ersättning Se tabell Se tabell
Maximal Kreditlimit 250.000 SEK Inget tak
Maximala kreditvillkor 60 dagar 60 dagar
Leveransstopp 30 dagar efter förfallodatum 45 dagar efter förfallodatum
Premie Fast pris per kvartal Fast pris per kvartal
Kreditlimiter Sätter egna limiter Sätter egna limiter och söker limit hos Atradius

 

Omsätter du över 100 miljoner?

Atradius är ett av världens ledande kreditförsäkringsbolag med mer än 80 års erfarenhet av att hjälpa kunder att hantera kreditrisker. Omsätter du mer än 100 miljoner behöver vi räkna på en offert tillsammans med dig. Läs mer om detta på sidan om Kundkreditförsäkring.

 

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.