SäljSäkert

SäljSäkert är precis så enkelt och effektivt som det låter. Om din faktura inte betalas får du istället pengar från försäkringen. Genom SäljSäkert är dina fordringar skyddade om din kund går i konkurs

SäljSäkert är enkelt att komma igång med. Det tar endast några minuter att teckna upp sig för tjänsten, sedan är din försäljning och dina intäkter skyddade mot uteblivna betalningar. Vi har lagt ner mycket tid och möda på att ta fram en tjänst som är anpassad till småföretagarens vardag:

  • Kort och enkelt avtal - rymmer alla villkor.
  • Inga långa bindningstider och dolda inlåsningar – Du kan när som helst säga upp SäljSäkert med ett kvartals varsel
  • Inga krångliga ansökningsförfaranden – Du är försäkrad genom en kreditupplysning eller genom din handelshistorik
  • Du väljer det försäkringsbelopp som är aktuellt för just ditt företag – Premien börjar så lågt som 897 SEK i månaden!

Med SäljSäkert kan du fokusera på tillväxt, expansion och att göra affär, medan vi skyddar dina affärer i Sverige eller i utlandet!

Domino Asset

Ett fullgott skydd till fast pris

Maximalt ersättningsbelopp per försäkringsår  SäljSäkert / Pris per kvartal  SäljSäkert Maxi / Pris per kvartal 
125.000 2.590 2.990
250.000 3.490 4.190
500.000 6.790 7.990
750.000 8.590 9.900
1.000.000 11.590 13.490
2.000.000 20.190 23.990
Alla priser i svenska kronor (SEK    


 

Välj mellan SäljSäkert och SäljSäkert Maxi

 

  SäljSäkert SäljSäkert Maxi
Omsättning 0-40.000.000 SEK 0-100.000.000 SEK
Försäkrade händelser Insolvens och utebliven betalning Insolvens, utebliven betalning och politisk risk
Försäkrade länder Norden  Norden & övriga OECD
Försäkrad andel 85% 90%
Maximal ersättning Se tabell Se tabell
Maximal Kreditlimit 150.000 SEK Inget tak
Maximala kreditvillkor 60 dagar 60 dagar
Leveransstopp 30 dagar efter förfallodatum 45 dagar efter förfallodatum
Premie Fast pris per kvartal Fast pris per kvartal
Kreditlimiter Sätter egna limiter Sätter egna limiter och söker limit hos Atradius

 

I tabellen ovan kan du se priset för SäljSäkert och SäljSäkert Maxi.

SäljSäkert gäller för försäljning i Norden och täcks av Egen kreditlimit. Egen kreditlimit innebär att vi täcker kundförluster baserat på egen kreditlimit i form av en positiv kreditupplysning eller er handelserfarenhet. Vi täcker max 150 000 SEK per kund men vi kan täcka flera kundförluster upp till det maximala ersättningsbelopp ni väljer. Hur man gör för att fastställa egen kreditlimit framgår av det avtalsförslag vi kommer att presentera för dig.

SäljSäkert kan användas av företag mellan 0-40 miljoner SEK i omsättning.

SäljSäkert Maxi gäller försäljning i Norden och övriga OECD-länder samt om ni har högre utestående belopp än 150 000 SEK på en nordisk kund. Då kan ni använda egen kreditlimit i form av en positiv kreditupplysning eller handelserfarenhet för försäljning i Norden, kombinerat med att ni i vårt onlinesystem söker limiter på era nordiska kunder, där ert utestående belopp överstiger 150 000 SEK, samt på era kunder i övriga OECD-länder.  

SäljSäkert Maxi kan användas av företag med 0-100 miljoner SEK i omsättning.