Atradius Atrium

Atradius Atrium är vår nya onlineportal som, i realtid, ger Er alla verktyg Ni behöver för att hantera Ert avtal och ansöka om kreditlimiter.

Atradius Atrium är vår nya onlineportal som, i realtid, ger Er alla verktyg Ni behöver för att hantera Ert avtal och ansöka om kreditlimiter. 

 

Atradius Atrium | Credit management portal

 

 

Atradius Atrium förenar Ert kreditförsäkringsavtal med affärsinformation – inklusive Atradius Insights -  i en enda, säker portal. Portalen är utformad för att vara användarvänlig och att ge Er direkt tillgång till information om Era kunder – Era köpare – på en sammanfattande sida. Portalen ger Er tillgång till Era avtal och verktyg, marknadsinformation, köpar rating och publikationer, allt för att stödja Er kredithanteringsprocess.

Tillgång till allt Ni behöver på ett ställe

Atradius Atrium är en onlineportal, som Ni därmed kan komma åt från vilken plats och under vilken tidpunkt Ni så önskar. Dess funktionalitet är utformad för att stödja Ert företag i att hantera Era risker och möjliggöra handel. Detta inkluderar möjligheten att ansöka om och ta emot beslut avseende kreditlimiter, såväl som att ge Er tillgång till den köpar- och marknadsinformation som ingår i Atradius Insights.  

Atradius Atrium är nu tillgängligt med nedan funktioner:

  • Hitta och skapa köpare
  • Få en snabb översikt över Er portfölj och administrera Ert avtal, inklusive att ansöka om och  ta emot limitbeslut samt visa och uppdatera Era limiter
  • Få tillgång till information om Era köpare
  • Få tillgång till Atradius Insights med relevant affärsinformation om Era köpare och viktiga publikationer som är relevanta för Er marknad och bransch
  • Hantera Ert avtal var och hur Ni vill, oavsett om det är via dator eller surfplatta
  • Möjlighet att se informationen på olika språk och i olika valutor

Detta är bara en bråkdel av vad Atradius Atrium kan erbjuda. Ytterligare funktioner kommer tillkomma under de närmaste månaderna. 

Onlineportalen Ni alltid velat använda

Atradius Atrium är skapad utifrån framgången med Serv@Net och Atradius Insights. Vi har utgått från de delar i Serv@Net och Atradius Insights som våra kunder talat om för oss är de bästa delarna och kompleterat med delar som efterfrågats, vilket skapat Atradius Atrium.

Informationen som presenteras fokuserar på Ert avtal och Era köpare. Men Atradius Atrium handlar inte bara om information. Det är ett verktyg som gör att Ni kan ansöka om och få beslut på kreditlimiter. När Ni ansöker om en kreditlimit för en köpare presenteras standardalternativen för försäkring. Välj det alternativ som passar Er bäst, bekräfta Ert val och vi undersöker om vi kan bevilja Er försäkring. Om vi inte omedelbart kan ge Er ett beslut får Ni reda på varför.

För en demonstration över hur Atradius Atrium kan hjälpa Er, se vår video.


Atradius Atrium för förmedlare och agenter

Vi tillhandahåller lättöverskådliginformation för att hantera allt från enskilda till flera avtal och portföljer för förmedlare och agenter. En säker inloggning gör det möjligt för Er att få tillgång till den information Ni behöver för att förbättra Er interaktion med Era kunder, bli en del av deras affärsmodell och öka mervärdet. 

Atradius Atrium – nästa steg är

Vår planerade utveckling av Atradius Atrium ligger i linje mer vår filosofi att, gällande affärer, står ingenting stilla och att det därför är viktigt att utveckla system och processer som har styrka och flexibilitet att växa. Detta innebär att Ni snart kan meddela oss om sena betalningar, anmäla skador och få tillgång till våra inkassotjänster i denna portal.