Kreditförsäkring

Med Atradius kreditförsäkring kan ni göra trygga affärer på befintliga och nya marknader, i vetskap om att ert företag är skyddat mot kreditförluster.

Kreditförsäkring

Med Atradius kreditförsäkring kan ni göra trygga affärer på befintliga och nya marknader, i vetskap om att ert företag är skyddat mot kreditförluster.

Vår kreditförsäkring skyddar er mot förluster som kan orsakas av uteblivna betalningar på grund av insolvens eller kundens oförmåga att betala.

Genom att säkra ert kassaflöde med en kreditförsäkring, får ni en hel del fördelar:

  • Ökad tillgång till finansiering eftersom vi kan ge er bank den säkerhet de behöver för utlåning
  • Få en konkurrensfördel på er marknad genom att identifiera möjligheter och risker
  • Säkrare kundfordringar och därmed en starkare balansräkning
  • Trygghet att söka nya marknader och kunder för ökad tillväxt.

Ett kreditförsäkringsavtal, skräddarsytt för era behov

För att göra det enkelt har vi en Modul-lösning. I denna lösning finns en mängd moduler för att det ska passa era behov. Modulerna fungerar som byggstenar för skydd, vilket gör det möjligt för oss att skapa ett detaljerat och skräddarsytt avtal för er.

Ett gemensamt avtal främjar standardisering och tydlighet, medan de enskilda modulerna möjliggör ett skräddarsytt och anpassat skydd för varje enskilt behov. 

Ytterligare fördelar med vårt Modul-system:

Våra internationella medarbetare ser till att ert avtal är tydligt och har samma betydelse på alla språk

Ert avtal kommer endast innehålla villkor som är relevanta för er

Enkel administration – ni kan hantera ert avtal direkt via vårt webbaserade system, Atrium, för att snabbt ansöka om kreditlimiter, meddela oss om förfallna fordringar samt följa utvecklingen i era ärenden.

Trygghet med Atradius Collections – B2B inkasso ingår i avtalet

Förutom att kreditförsäkringen täcker upp till 90% av era fordringar, är vår Inkassotjänst en integrerad del i ert avtal. Detta innebär att vi kommer hjälpa er med att inkassera utestående fordringar, genom vårt nätverk av inkassospecialister över hela världen.

Vi förhandlar med era kunder och på deras språk. Samtidigt som vi inkasserar era fordringar arbetar vi i största möjliga mån för att främja era etablerade kundrelationer.


Kontakta oss

Ta reda på mer om hur vi kan stödja dina kreditförsäkringsbehov.