Fallstudie - Georg Jensen Damask: Hur vi stödjer tillväxt hos Georg Jensen Damask

Hur vi stödjer tillväxt hos Georg Jensen Damask

Vid första anblick…

En överblick

Företag:

Georg Jensen Damask

Handelssektorn:

Mode- och textilbranschen

Marknad:

Globalt

Utmaning:

Georg Jensen Damask ville ha en partner som kunde stödja global tillväxt.

Resultat:

Förutom att säkra sin befintliga affärsbas har samarbetet mellan Atradius och Georg Jensen Damask säkerställt global och lönsam tillväxt.

Hur vi lyckades:

Genom samarbetet med Atradius har Georg Jensen Damask haft möjlighet att dra nytta av vår globala och omfattande närvaro, vilket stöttat företagets ökande omsättning.

De är både effektiva och sparsamma. Det finns ett väldigt bra samarbete mellan organisationerna

Peter Hulweg Christiansen
VD för Georg Jensen Damask

Målsättningar

För Georg Jensen Damask var det viktigt att hitta en partner som kunde stödja en global tillväxt.

Varje år säljer Georg Jensen Damask cirka en miljon textilier i 13 länder. Högsäsongen sträcker sig från oktober till januari och är en period då det alltid finns stora utestående fordringar.

VD för Georg Jensen Damask, Peter Hulweg Christiansen förklarar: “Det är oerhört viktigt att vi kan få kreditförsäkring, annars skulle det kunna innebära gigantiska förluster – förluster som potentiellt kan vara så stora att vi verkligen inte vill tänka på det".

Hög tillväxt medför ofta utmaningar, därför är det viktigt att hitta en partner som kan hjälpa till att navigera genom osäkra vatten. Peter tillägger: “Vi behöver därför en partner som kan agera snabbt, är lokalt baserad och som därför har en djupgående kunskap om kunderna i de enskilda länderna. Det är därför vi har ett samarbete med Atradius”.

Vår roll

Georg Jensen Damask är ett av Danmarks äldsta företag – och började sälja textilier redan när Christopher Columbus gick i land i Amerika. Riktigt så länge har inte vi arbetat med Georg Jensen Damask, men under de senaste 15 åren har vi varit en integrerad del av att säkra grunden för deras tillväxt.

Som Peter Hulweg Christiansen själv förklarar: “De få gånger, och de kan räknas på en hand, som vi har varit med om förluster de senaste 12 åren, har det berott på att vi har tagit en chans utan kreditförsäkring”. Den insikten har också lett till att Georg Jensen Damask har upprättat en tydlig kreditpolicy där Atradius måste kreditbedöma och kreditförsäkra deras kunder.

Vi använder den varje dag, särskilt på försäljningsavdelningen, och inte minst vår ekonomiavdelning. Våra säljare vet mycket väl att om de stöter på en spännande kund, måste de rapportera tillbaka till kontoret och till ekonomi för att få igång kreditförsäkringsprocessen”, förklarar Peter Hulweg Christiansen.

Resultat

Att driva ett företag genom en period med hög tillväxt innebär ett kontinuerligt fokus och kunskap från pålitliga affärspartners. Med kontor i över 50 länder har Atradius djup insikt och lokal kunskap om världens globala marknader och sektorer. Vårt kreditvärderings- och kreditförsäkringsarbete av Georg Jensen Damasks kunder har därför hjälpt företaget att uppleva en konstant tillväxttakt på 10% under de senaste 15 åren – vilket har bidragit till en tredubbling av intäkterna.

Om varför samarbetet med Atradius har varit så framgångsrikt säger VD Peter Hulweg Christiansen: “De är både effektiva och sparsamma. Det finns ett väldigt bra samarbete mellan organisationerna”.

På samma sätt har vårt arbete hjälpt Georg Jensen Damask att effektivisera deras försäljningsprocesser så att alla befintliga och potentiella kunder kreditvärderas av Atradius. Genom att överföra kreditansvar och kreditpolicy till en extern partner som Atradius innebär det att Georg Jensen Damask har kunnat fokusera på expansiv global tillväxt och samtidigt undvika kreditförluster både på nya och befintliga kunder.

Om Georg Jensen Damask

Georg Jensen Damask är ett av Danmarks äldsta företag och grundades 1756. Idag har företaget emellertid utvecklats till ett modernt textilföretag med skandinaviskt utseende. Även om Skandinavien är den primära marknaden, upplever företaget en ökad internationell efterfrågan. För närvarande har de distribution i 13 länder, såväl som webbförsäljning och butiker över hela Danmark.

Georg Jensen Damask ställer höga krav på både kvalitet och funktionalitet i alla sina produkter. Produkterna tillverkas främst i Europa men även i Indien. Det är hedersamt att arbeta med familjeägda vävare, sömmerskor och textilarbetare eftersom vi skapar en mycket mer personlig relation. Slutligen har Georg Jensen Damask ett stort fokus på miljö och mänskliga rättigheter – i linje med FN:s överenskommelse Global Compact.