Collect@Net

Collect@Net är en nätplattform som ger våra Collections-kunder tillgång till vår sakkunskap om skuldindrivning och möjlighet att följa hur indrivningsåtgärderna fortskrider.

Collect@Net fungerar vid sidan av vår globala IT-infrastruktur, så att vi kan erbjuda ett av de mest integrerade nätverken för skuldindrivning i branschen. Våra sakkunniga ute på fältet stöttas av lokalt baserade flerspråkiga specialister på skuldindrivning och har goda möjligheter att hjälpa dig att lösa tvister och snabbt få dina fakturor betalda. Om du har en kreditförsäkring kan du komma åt den och våra försäkringstjänster via ditt Serv@Net-konto.

Genom att anlita en utomstående indrivningstjänst kan företagen bibehålla sina goda relationer med kunderna. 87 % av Atradius Collections-kunderna anser att vår tjänst inte skadar deras relationer med gäldenärerna.

Raymond van der Loos
Chef för Atradius Collections

Hur fungerar hanteringen av skuldindrivning på nätet?

På grundnivån kan du använda Collect@Net för att anmäla uteblivna betalningar och sedan överlåta åt våra indrivningsspecialister att lösa problemet åt dig, snabbt och enkelt. Du kan kommunicera direkt med din kontaktperson hos Atradius Collections och följa hur ärendet fortskrider på nätet.

Eftersom systemet fungerar dygnet runt kan du hålla dig uppdaterad i realtid oavsett var i världen du befinner dig. Det kan särskilt vara bra när din gäldenär befinner sig i en annan tidszon.

 

Skuldindrivning på nätet: fördelar för dig

  • Använd Collect@Net på ett av 16 tillgängliga språk
  • Utnyttja vår globala expertis, våra branschkunskaper, vår marknadskännedom och våra kunskaper om den lokala lagstiftningen
  • Övervaka enskilda gäldenärer med hjälp av detaljerad och helt nerladdningsbar ärendehistorik
  • Förenkla din kredithantering
  • Få förvaltningsinformation i det nerladdningsformat som passar dig bäst (Word, Excel etc)
  • Gör effektivitetsvinster med hjälp av funktioner som samlad uppladdning – registrera flera ersättningsanspråk på en gång