Ansvarig för klagomål

Hjälp oss att göra rätt varje gång

Så klagar du

Vi som arbetar på Atradius är intresserade av att kontinuerligt förbättra och utveckla oss själva och våra processer. För att åstadkomma detta och ge våra kunder bästa möjliga service skulle vi därför uppskatta om du hör av dig till oss vid eventuella klagomål om Atradius. Vi har utsett en medarbetare som är ansvarig för klagomål och som alltid kan följa upp era klagomålsärenden som ni anmält till oss. Nedan kan du se vem du ska kontakta i dessa fall.

Ansvarig för klagomål
Maria Brattlöf, Tfn. +46 (0)8 566 22 123
 

 

 

 

 

 

businesspeople looking at tablet

 

 

 

 

 

 

Klagomål kan skickas till:

Atradius
Att: Maria Brattlöf
BOX 6800
113 86 Stockholm

Proceduren för klagomål

Vi gör vårt bästa för att ge dig ett snabbt svar på ditt ärende. Det första steget för oss är att identifiera problemet och hitta en hållbar lösning för det enskilda problemet. Om vi inte kan lösa problemet omedelbart sker följande:

  • Inom två dagar efter att vi fått in din anmälan får du en skriftlig bekräftelse. Där framgår också vem hos Atradius som handlägger ärendet.
  • Vårt mål är att slutföra klagomålsärendena inom 10 arbetsdagar och att fortlöpande hålla er informerade om vad som händer med ärendet.
  • Om du har frågor om ett klagomål kan du kontakta den person hos Atradius som handlägger ärendet.
  • Om du känner att ditt klagomål inte behandlas på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta vår ansvarige för klagomål.

Vi värdesätter dina synpunkter.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.