Affärsrådgivning

"Atradius arrangerar regelbundet webbseminarier om den aktuella ekonomiska situationen på olika marknader. Genom att delta i dem kan man öka sina kunskaper om nya marknader."

Kreditchef hos konsumentproduktföretag som tillhör Global 500

Vi publicerar en mängd olika rapporter och dokument med information om olika frågor som har med handel och export att göra. Dessa har olika inriktning: riskkartan utvisar risknivåerna i enskilda länder medan Export Practice-dokumenten innehåller praktiska tips. I Credit-to-Cash Briefings får du vägledning om din kredithanteringsverksamhet.

Credit-to-Cash Briefings

Atradius Credit-to-Cash Briefings ger kostnadsfri vägledning som hjälper dig att hantera din löpande verksamhet. De innehåller användbara checklistor.

Export Practice

I vår serie Export Practice beskriver vi potentiella risker och handelshinder som företag kan stöta på när de försöker exportera till nya marknader.

Riskkartan

Atradius riskkarta ger en översikt över riskerna i olika länder i hela världen. Den bygger på data från vårt ekonomiforskningsteam och sätter fokus på en rad olika faktorer.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.