Market Monitor - ICT Industry - Brazil

Market Monitor

  • Brazil
  • Electronics/ICT

21 May 2015

The ICT sector has seen a decline due to the economic downturn in Brazil, with decreasing demand, exchange rate volatility and high interest rates.

Market performance at a glance

Brazil

  • The Brazilian ICT market contracted 20% in 2014 and is expected to show another 10% decline in 2015, despite the fact that the government has extended several tax waivers (including its Digital Inclusion Programme) until 2018.
  • The sector is generally hampered by the current economic downturn and lower business investments.
  • The currently high interest rate of more than 12% and high inflation impact households’ spending power, while the public sector cuts expenditures due to austerity.
  • Another negative factor is the devaluation of the Brazilian real against the USD, given that a large share of ICT products is imported (about 70%) and denominated in USD. Although the main suppliers have hedging programmes to protect their distribution chain, a 10-15% price increase is expected.
  • Brazilian ICT businsses’ profit margins have strongly deteriorated over the past 12 months, and this negative trend is expected to continue.
  • ICT payment delays and insolvencies have increased in 2014, and are expected to rise further in the first half of 2015. The level of protracted payments and business failures is currently high.
  • Due to serious economic problems (decreasing demand, exchange rate volatility and high interests rates), our underwriting stance is restrictive.

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.