Market Monitor - Focus on steel and metals - Belgium

Market Monitor

  • Belgium
  • Metals,
  • Steel

10 Sep 2015

Structural overcapacity in the industry had a negative effect on businesses´ profit margins in 2014, and this negative trend is expected to continue in 2015.

  • In 2014 Belgian steel and metals businesses were negatively affected by decreased orders from their main buyer industries construction and automotive. Since the beginning of 2015 shipments have increased again, but this rebound is offset by lower sales prices. At least the sector is helped by lower commodity prices.
  • The average payment duration in the steel/metals sector is 90 days. Payment delays and non-payment cases have increased in H2 of 2014, and are expected to rise further in the coming months, as the economic conditions for automotive and construction, as the main sectors for buyers of steel and metals products, are expected to remain subdued.
  • Over the last couple of months we recorded increasing insolvencies, mainly in the metals manufacturing subsector. That said, steel/metals business failures are expected to level off in H2 of 2015.
  • In general, our underwriting stance remains neutral for steel and metals businesses, however we have become more cautious on the metals manufacturing segment, scrutinising buyers in this subsector more closely. Even very well established metals manufacturing companies have faced or are facing problems due to limited orders.

 

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.