Market Monitor - Construction industry - Turkey

Marknadsrapporter

  • Turkey
  • Construction

19 Feb 2015

Problems remain in the building sectors of most of the countries covered in this issue of the Market Monitor. Consequently, the outlook for the construction industry in 2015 remains muted.

Market performance at a glance

Turkey

  • Turkish construction growth slowed to 2.9% in Q3 of 2014.
  • International projects of Turkish builders decreased due to the on-going conflicts in Iraq and Syria and the downturn in Russia.
  • In 2015 investment in public construction is expected to increase ahead of the June general elections and due to some large infrastructure projects.
  • Despite persistent growth, risks in the construction sector are increasing as many businesses are highly indebted and non-performing loans are rising.
  • High interest rates hampering business performance.
  • Bankruptcy protection requests are increasing.

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.