Market Monitor - Construction industry - Mexico

Marknadsrapporter

  • Mexico
  • Construction

18 Feb 2016

Uncertainty about interest rates and currency volatility could derail the performance in 2016.

  • Mexican construction output grew 3% in 2015, with both residential and non-residential construction recording increases. Growth was mainly driven by private investment. Housing construction has rebounded due to the low interest rates on mortgage loans, increased funding for housing companies and increased subsidies.
  • In 2016, construction output is expected to grow at the same rate as in 2015. The energy sector reform and a national infrastructure plan should boost the construction of pipelines, power plants and airports. The 500 most important projects planned for 2016 would amount to Mexican pesos 446 billion (EUR 24 billion).
  • However, a further decline in oil prices, slower US growth, uncertainty about interest rates and currency volatility could derail the performance of the sector in 2016.
  • On average, payments in the construction industry take 45-120 days. It is common for buyers in this sector to pay slowly, especially in the public infrastructure segment. In 2015 payment delays by public bodies and state-owned enterprises increased.
  • Considering the potential impact of the still uncertain domestic and international environment on the construction industry, we maintain our 2016 performance outlook of ‘poor’ for the time being.

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.