Market Monitor - Chemicals performance - Singapore

Marknadsrapporter

  • Singapore
  • Chemicals/Pharma

01 Jun 2015

In 2015, Singapore’s GDP is forecast to grow a modest 3 %, and the production of chemicals is expected to grow at the same rate.

Market performance at a glance 

Singapore

  • The chemicals sector contributes to over 30% of Singapore´s manufacturing output. The island state is one of the leading petrochemical hubs in the region, and home to over 90 multinational chemicals corporations.
  • In 2015, Singapore’s GDP is forecast to grow a modest 3%, and chemicals´ production is expected to grow at the same rate. Profit margins are expected to remain stable.
  • There are some government initiatives aimed at attracting investments in this sector, particularly in the petrochemicals and specialty chemicals segments.
  • The overall indebtedness of businesses in this sector is not too high, and banks are generally willing to provide loans.
  • The average payment duration in the chemicals industry is 60 to 90 days. Payment delays and default cases are low, and expected to remain so in the coming months.
  • Due to the general positive indicators, our underwriting stance is relaxed for the chemicals sector.
  • However, we are more restrictive on the bunkering / fuel trading segment, as companies in this subsector have shown lower margins and high debt levels in the past couple of years. The market exit of OW Bunker at the end of 2014 has resulted in many unpaid creditors.

Relaterade dokument

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.