Country report Germany 2018

Landrapport

 • Germany
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

15 May 2018

Economic expansion remains broad-based, driven by private consumption and business investments, while export growth is sustained by the eurozone demand.

Germany tradeGermany key figures

 

Germany sectors

 

The insolvency environment

Fewer insolvencies, but increased outstanding claims in 2017

Germany‚Äôs consistent economic performance since 2010 has resulted in another decrease in business failures. In 2017 business failures decreased by 6.6%, to about 20,000 cases. At the same time, creditors´ outstanding claims increased to EUR 29.7 billion in 2017 from EUR 27.4 billion in 2016, as more larger and economically relevant businesses failed in 2017.

Germany insolvencies

 

Economic situation

The economic expansion continues to remain broad-based

The German economy remains resilient, with a solid growth rate of 2.4% forecast for 2018. The economic expansion remains broad-based, driven by private consumption and business investments, while export growth is sustained by the eurozone demand.

Both consumer and business sentiment are high, while credit growth remains solid. However, the appreciation of the euro is slowly turning into a headwind for export growth to destinations outside of the eurozone.

The uncertainty over the outcome of the Brexit negotiations casts a shadow, as the United Kingdom is Germany´s third largest export market. Any disruptions of global trade caused by protectionist measures (e.g. triggered by US economic policy shifts) would also pose a downside risk for the German economy.

The federal government has achieved slight budget surpluses since 2015, largely due to higher tax revenues and lower government transfer payments for unemployment. In 2018 and 2019 the budget surplus is expected to be maintained.

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.