Med kreditförsäkring säljer du säkert

Vi är specialister inom kreditförsäkring, garanti och inkasso. Vi skyddar din verksamhet mot kundförluster när du säljer på kredit.

Kontakta oss

Träffa oss och få en överblick av kreditrisken på era kunde

Vi upplever osäkra tider, med stigande kostnader och större oro på världsmarknaderna som kan komma att påverka företagens betalningsförmåga. Det är därför viktigare än någonsin att skydda er verksamhet från plötsliga och oväntade kundkreditförluster. Vi träffar er gärna för en diskussion om hur vi kan hjälpa er att begränsa risken för detta, säkra er lönsamhet och få vår syn på kreditvärdigheten på era kunder. Har ni några frågor om detta eller vill ni boka en tid för ett möte?

Kontakta oss

(SE-se) kontakt freemium (image)

Produkter

Kreditförsäkring

Med Atradius kreditförsäkring kan ni göra trygga affärer på befintliga och nya marknader, i vetskap om att ert företag är skyddat mot kreditförluster.

Garantier

Atradius utfärdar garantier och är vid sidan av bankerna en av de största garantileverantörerna i Sverige. Som kund får er beställare en garanti från en stor koncern med stark internationell rating.

Multinationella företag

Utformad för multinationella företag, ser Atradius Global till hela er verksamhet men ger samtidigt lokal support som speglar er egna geografiska utbredning och flerspråkighet.

Inkasso

Atradius Collections är ett internationellt team bestående av inkassospecialister som oavsett land, tidszon, valuta och språk kan bistå med indrivandet av era utestående fordringar.

Vi arbetar tillsammans med dig

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder bästa möjliga produkter och service. Vår verksamhet är uppbyggd på att tillhandahålla service till våra kunder såväl lokalt som globalt.

Emma Lundin, Manager

Emma Lundin [Image Accordion]

”Vår uppgift är att hjälpa dig.”
Läs om hur Emma och hennes kollegor hjälper våra kunder

Få snabb hjälp av vårt Affärscenter.

När du behöver snabb hjälp kan du alltid ringa eller skicka e-post till vårt Affärscenter. Där väntar dedikerade anställda med erfarenhet av alla typer av frågor på att hjälpa och vägleda dig. Här kan du bland annat ställa frågor om vårt online-system, en kreditlimitansökan eller om du har behov av ytterligare klargörande av ett kreditlimitbeslut. Vårt Affärscenter hanterar ungefär 5.000 förfrågningar per år och du når alltid fram till oss på telefon utan att behöva sitta i kö.

Helena Hedlund, Account Management

Helena Hedlund

"Ett bra samarbete bygger på kommunikation – inga frågetecken ska behöva finnas."
Läs om hur Helena och hennes kollegor hjälper våra kunder

När du blivit kund hos Atradius tilldelas du en Account Manager som är din kontaktperson. Din Account Manager tar hand om de övergripande detaljerna i ert avtal och hjälper bland annat till att justera avtalet om ni börjar handla med nya marknader eller betalningsvillkor. Din Account Manager fungerar också som ett bollplank som kan ge råd om till exempel standard på betalningsvillkor samt praxis i olika branscher och marknader.

 

Camilla Arwin, Kreditbedömare

Camilla Arwin

”Lokala kreditbedömare garanterar kvalitet för våra kunder i hela världen.”
Läs om hur Camilla och hennes kollegor runt om i världen säkerställer att våra kunder får tillgång till bästa möjliga kreditbedömning och bevakning av köpare.

Kreditbedömning är vår kärnverksamhet och det är våra kreditbedömare som tar hand om den dagliga kreditbedömningen världen över. Era kunder kommer att bli analyserade av en lokal kreditbedömare som med sin erfarenhet av er marknad bidrar med lokal kunskap och expertis. Om vi får positiv information om era tidigare icke-kreditvärdiga kunder kommer vi att kontakta er för nya möjligheter till försäkringsskydd. Därutöver, som en extra kvalitetskontroll, ägnar sig en del av vår avdelning åt kreditbedömning av de fall där försäkringsvillkor eller andra omständigheter bör ges särskild hänsyn.

Publikationer och rapporter

Electronics/ICT Industry Trends June 2024

Marknadsrapporter

  • France,
  • Germany,
  • Electronics/ICT

12 Jun 2024

Electronics/ICT will be one of the fastest growing sectors globally in 2024-2025

Kontakt

Namn: Atradius Affärscenter
Tel: +46 8 566 221 22
E-post: AtradiusInformation@atradius.com

Hitta andra Atradiuskontor Atradius globalt

Ring upp mig!