Market Monitor - Focus op de voedingssector- Ierland

Market Monitor

 • Ireland
 • Food

17 Dec 2015

De Ierse voedingssector heeft geprofiteerd van de zwakkere euro, de heropflakkering van de Ierse economie en groeiend consumentenvertrouwen.

Marktprestaties in een oogopslag

 • De exportgerichte Ierse foodsector ziet de vraag naar zijn producten toenemen. De bedrijven in de sector profiteren van de zwakkere euro (voornamelijk ten opzichte van het Britse pond), wat een belangrijke reden is waarom de winstmarges zijn gestegen en de komende maanden naar verwachting verder zullen stijgen, met name in de subsector vlees. In eigen land profiteert de sector van de opleving van de Ierse economie en het groeiende consumentenvertrouwen.
   
 • Voor het Ierse zuivelsegment hebben de recente afschaffing van de Europese melkquota en de scherp dalende melkprijzen geleid tot een daling van de marges op korte termijn en tot het uitstellen van investeringsprogramma's. Maar op lange termijn zal de afschaffing naar verwachting nieuwe kansen bieden voor Ierse zuivelbedrijven.
   
 • De sector heeft nog altijd te lijden onder het feit dat er tijdens de recessiejaren te weinig is geïnvesteerd. De banken verstrekken nog steeds niet genoeg kredieten aan de sector, maar de situatie is aan het verbeteren.
   
 • De afgelopen 12 maanden was het betalingsgedrag in deze sector zeer goed. Het aantal gevallen van betalingsachterstand, niet-betaling en insolventie is erg laag en voor de komende maanden wordt geen verslechtering verwacht.
   
 • Gezien de algemeen gunstige situatie wat het kredietrisico betreft en gelet op de goede bedrijfsvooruitzichten blijft ons risicoacceptatiebeleid open ten aanzien van voedselproducenten en foodretailers in het algemeen. We zijn iets voorzichtiger in het segment groenten en fruit omdat sommige bedrijven zeer lage marges hebben met blootstellingen die hun eigen vermogen overschrijden.
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.