European Football Championship Industry playing fields

Industry Match-up Reports

 • Austria,
 • Belgium,
 • Kroatien,
 • Czech Republic,
 • Denmark,
 • Finland,
 • France,
 • Germany,
 • Hungary,
 • Iceland,
 • Ireland,
 • Italy,
 • Netherlands,
 • Norway,
 • Poland,
 • Portugal,
 • Rumänien,
 • Russia,
 • Slovakia,
 • Slovenien,
 • Spain,
 • Sweden,
 • Switzerland,
 • Turkey,
 • United Kingdom
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

08 Jul 2016

The Industry Playing Fields provide a visual performance forecast for 14 different industries in countries paired together in the Euro 2016 tournament.

Scoring the industries performance outlook

 

 

 

Industry Playing Fields

 

 

 

With the European football championship 2016 advancing into the Round of 16 and quickly moving towards the finals, we have produced Industry Playing Fields comparisons. These visual match-ups will analyse the industries performance forecast for countries which are paired together in the actual football tournament.

Atradius will provide a score for the match-ups, ranking the outlook for each sector as Bleak, Poor, Fair, Good, Excellent. The country with the better industry outlook compared to its opponent scores a goal, symbolised here by a football.

The Industry Playing Fields are available in the following languages: English and German, Dutch, French, Italian, Spanish, Polish, Hungarian and Czech on our local websites. 

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.