Debt Collections Handbook India 2018

Internationell inkassohandbok

 • India
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • General economic,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

24 Sep 2018

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in India.

Amicable collections

General information

 

 

 

 

Atradius Collections has been actively involved in amicable debt collections for the last 20 years. We now have a local team to collect in India. We follow proven principles of negotiations. By keeping in close contact with debtors, we are able to evaluate genuine cash flow problems and stalling excuses for non-payment. Field visits and face-to-face meetings with the debtors are an integral part of our collection initiatives.

Debt collection costs

It is not customary for debtors in India to pay collection costs, especially in recoveries in the amicable phase. Thus, in pre-legal recoveries, collection costs are not payable by the debtors. However, while passing a judgment, Indian courts may order the debtor to reimburse the legal or collection costs to the creditor.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of India's economic situation and covers the following topics:

 • Types of companies
 • Accepted and most common payment methods
 • Safeguarding measures
 • Retention of title
 • Insolvency proceedings

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in India:

Download Debt Collections Handbook India now!

 

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.