Country Report Switzerland

Landrapport

 • Switzerland
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,
 • Chemicals/Pharma,
 • Construction,
 • Consumer Durables,
 • Electronics/ICT,
 • Financial Services,
 • Food,
 • Machines/Engineering,
 • Metals,
 • Paper,
 • Services,
 • Steel,
 • Textiles

01 Jun 2015

While exports, industrial production and investments are expected to decrease year-on-year in 2015, private consumption is expected to rise 1.1% in 2015.

 

 

CR_Switzerland_June_2015_overviewCR_Switzerland_industries_performance_forecast

 

 

The insolvency environment

The number of corporate insolvencies remains high in 2015

Swiss business insolvencies decreased 7% in 2014. However, due to the more difficult economic environment it is expected that this improvement will not continue in 2015. With 6,040 cases in 2014 the number of business failures was still about 1,800 cases higher than in 2008.

 

 

CR_Switzerland_business_insolvencies

 

 

Economic situation

 

 

CR_Switzerland_real_GDP_growth

 

Slowdown of growth

Swiss economic growth is expected to stagnate in 2015 mainly due to the decision of the Swiss National Bank to abandon the ceiling of the franc against the euro on January 15, 2015. Since then, export-oriented Swiss businesses have been negatively affected by the sharp appreciation of the franc against the euro, as their domestic production costs have risen relative to their export prices, squeezing profit levels. Switzerland relies heavily on exports, which account for 70% of GDP. Tourism is also negatively affected.

 

 

CR_Switzerland_consumer_prices

 

While exports, industrial production and investments are expected to decrease year-on-year in 2015, private consumption is expected to rise 1.1% in 2015.

Household consumption is helped by decreasing consumer prices and cheaper imports. However, a persistently strong franc raises the chance of prolonged deflation, and consumer prices are expected to decrease in 2015 and 2016. Entrenched deflation poses the risk that households postpone consumption and businesses delay investments, expecting prices to decrease further. This would undermine overall economic growth.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.