Publikationer

MENA Country Report Algeria 2018

Landrapport

 • Algeriet
 • Agriculture,
 • Automotive/Transport,

24 Jul 2018

Despite the rebound in oil prices economic growth is expected to recover only modestly in 2018 as fiscal consolidation hampers private consumption growth.

Affärsrådgivning

Information om handelsmöjligheter och dokumenten Export Practice, Credit-to-Cash Briefings och Atradius riskkarta.

Branschutvecklingsprognos

Få tillgång till en ögonblicksbild av kreditrisk och branschutveckling för 14 större branscher i över 25 länder. Prognosen baseras på Atradius underwriters bedömning.

Industry Performance Forecast teaser image weather map

Filtrera

efter land

Filtrera efter land

per sektor

Filtrera efter sektor

efter nyckelord

Filtrera efter nyckelord

  Market Monitor Consumer Durables UK 2019

  Marknadsrapporter

  • United Kingdom
  • Consumer Durables

  11 Apr 2019

  The UK sales outlook for consumer durables in 2019 is more subdued as household finances are strained and private consumption growth is decreasing.

  Market Monitor Consumer Durables USA 2019

  Marknadsrapporter

  • USA
  • Consumer Durables

  11 Apr 2019

  Higher costs of raw materials and import tariffs have increased operational costs and reduced overall profitability in the household appliances segment.

  Market Monitor Consumer Durables Netherlands 2019

  Marknadsrapporter

  • Netherlands
  • Consumer Durables

  11 Apr 2019

  Insolvencies are expected to level off or to increase slightly in 2019, in line with the forecast of a modest 2% increase in Dutch business failures.

  Market Monitor Consumer Durables Italy 2019

  Marknadsrapporter

  • Italy
  • Consumer Durables

  11 Apr 2019

  Many smaller retailers lack the flexibility and financial means to adapt business models to changing consumer habits, and the credit risk remains elevated.

  Market Monitor Consumer Durables Germany 2019

  Marknadsrapporter

  • Germany
  • Consumer Durables

  11 Apr 2019

  Retailers´ margins are expected to decrease further due to the fierce competitive market environment in most segments and increased price transparency.

  Market Monitor Consumer Durables China 2019

  Marknadsrapporter

  • China
  • Consumer Durables

  11 Apr 2019

  Profit margins of retailers in the online segment to increase slightly in 2019, while brick-and-mortar retailers face continued margin pressure.

  Market Monitor Consumer Durables UAE 2019

  Marknadsrapporter

  • United Arab Emirates
  • Consumer Durables

  11 Apr 2019

  The number of payment delays and protracted defaults is expected to remain high in 2019, due to ongoing cash flow problems and restricted access to loans.

  Market Monitor Consumer Durables France 2019

  Marknadsrapporter

  • France
  • Consumer Durables

  11 Apr 2019

  Even larger consumer durables retailers could face troubles due to increased financial exposure after acquisitions and the difficult economic environment.

  Market Monitor Consumer Durables Spain 2019

  Marknadsrapporter

  • Spain
  • Consumer Durables

  11 Apr 2019

  Good payment behaviour in the household appliances, furniture and consumer electronics segments over the past two years, and no major changes are expected.

  Market Monitor Consumer Durables Belgium 2019

  Marknadsrapporter

  • Belgium
  • Consumer Durables

  11 Apr 2019

  Both payment delays and insolvencies are expected to increase in the coming six months, mainly affecting smaller consumer durables retailers in Belgium.

  Ansvarsfriskrivning

  De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.