Produkter

"Atradius, är effektiv, pålitlig och förstår verkligen vår verksamhet. Detta är av största vikt för att vi ska kunna expandera vår verksamhet på ett hållbart och säkert sätt."

Morten Fullerton, Internationell försäljningschef, Rawbite

Våra produkter är utformade för att stödja tillväxt i företag av alla storlekar, från nystartade entreprenörsföretag till stora globala koncerner. Våra kreditförsäkringsprodukter är utformad för att stärka er ekonomiska stabilitet, förenkla kredithanteringen samt minska era kreditkostnader. Garantiprodukterna hjälper er bland annat att möta krav om säkerheter från byggherrar eller huvudentreprenörer.

Kreditförsäkring

Med Atradius kreditförsäkring kan ni göra trygga affärer på befintliga och nya marknader, i vetskap om att ert företag är skyddat mot kreditförluster.

Credit insurance

Garantier

Atradius utfärdar garantier och är vid sidan av bankerna en av de största garantileverantörerna i Sverige. Som kund får er beställare en garanti från en stor koncern med stark internationell rating.

Brooklyn bridge New York

Global Kreditförsäkring

Utformad för multinationella företag, ser Atradius Global till hela er verksamhet men ger samtidigt lokal support som speglar er egna geografiska utbredning och flerspråkighet.

Global

Inkasso

Atradius Collections är ett internationellt team bestående av inkassospecialister som oavsett land, tidszon, valuta och språk kan bistå med indrivandet av era utestående fordringar.

Atradius Kreditversicherung - Produkte für Ihr Forderungsmanagement

SäljSäkert

SäljSäkert är precis så enkelt och effektivt som det låter. Om din faktura inte betalas får du istället pengar från försäkringen. Genom SäljSäkert är dina fordringar skyddade om din kund går i konkurs

Domino set-up

Special products

Atradius Special Products enhet utfärdar specialistlösningar för situationer som inte kan täckas av traditionell kreditförsäkring.

Atradius Atrium

Atradius Atrium är vår nya onlineportal som, i realtid, ger Er alla verktyg Ni behöver för att hantera Ert avtal och ansöka om kreditlimiter.

Atradius Atrium | Credit management portal
Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.