Tyvärr!

Sidan kunde inte hittas.

Det kan bero på

  • att sidan är gammal eller har tagits bort,
  • att adressen är fel eller
  • att ett tekniskt problem har uppstått.

Du kan hitta det du söker via vår startsida eller karta över webbplatsen.

Problemet har rapporterats automatiskt, men kontakta oss om det återkommer, så ska vi försöka hjälpa dig.

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.