Välkommen till Atradius kundseminarie

Sista anmälningsdag är den 25 augusti

Få mer ut av din kreditförsäkring

Vi lanserar nu vår nya kundportal och vill därför ta tillfället i akt att bjuda in dig till ett eftermiddagsseminarie i höst! 

Tid & plats

Tisdag 12 september, Elite Stora Hotellet i Jönköping

Onsdag 13 september, Elite Park Avenue i Göteborg

Program

Vi inleder kl. 12.00 med gemensam lunch. Från kl. 17.00 mingel med vin och lättare förtäring.

Inledning Vår VD har ordet
Atradius Atrium Genomgång samt goda tips om vår nya kundportal
Atradius Global För multinationella företag med verksamheter i flera länder
Atradius Riskavdelning Hur arbetar vi med kreditbedömning av era köpare?
Atradius Kreditförsäkring Genomgång av viktiga punkter i försäkringen, inklusive frågestund

 

Här anmäler du dig

Seminariet är kostnadsfritt

Atradius kundseminarie

Vid frågor kontakta Atradius Affärcenter på 08-566 221 22 alt. affarscenter@atradius.com

Ansvarsfriskrivning

De uppgifter som lämnas här tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte läggas till grund för några beslut. Försäkringsvillkoren återfinns i försäkringsbrevet eller i avtalet om köp av produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som att Atradius har några rättigheter eller skyldigheter, till exempel skyldighet att genomföra due diligence-undersökningar av köpare eller för er räkning. Om Atradius genomför due diligence-undersökningar av kunder gör vi det som en del av vår bedömningsprocess och inte för den försäkrades eller någon annan persons räkning. Atradius och dess närstående företag, dotterföretag eller intresseföretag har heller inte under några omständigheter något ansvar för direkta, indirekta, särskilda eller oavsiktliga skador eller följdskador som uppstår till följd av informationen i detta dokument.